Comunicat del FC Barcelona

Comunicat del FC Barcelona

El FC Barcelona vol desmentir continguts de la informació que avui dilluns 23 de gener del 2023 publica El Confidencial

El FC Barcelona vol desmentir continguts de la informació que avui dilluns 23 de gener del 2023 publica El Confidencial amb el següent titular: “Laporta se saltó las normas del Barça para dar las obras del Camp Nou a la turca Limak”.

Concretament el FC Barcelona fa les següents apreciacions i correccions al contingut publicat:

1. “El contrato de licitación impedía que una empresa como ella pudiese presentarse” FALS

En cap cas existeix  un contracte de licitació com a tal, sinó que dins el procediment de licitació hi ha una fase de prequalificació i una altra fase d’enviament del plec de condicions. El plec de condicions enviat en data 1 de setembre del 2022 permet a totes les empreses que han participat presentar-se a la licitació, ja que totes aquestes complien amb els últims criteris de prequalificació establerts pel FC Barcelona.

El plec de condicions sobre la licitació de les obres de reforma de l’Spotify Camp Nou ha estat comunicat a totes les empreses que s’hi van presentar i té com a data de vigència l’1 de setembre del 2022. En aquest plec no s’estableix com a requisit per poder ser empresa adjudicatària que s’hagi d’haver construït un camp de futbol de més de 40.000 seients ni dues construccions referents a Espanya.

Prèviament a aquest procés de licitació hi va haver un procés que es va iniciar el 2017, el qual va quedar cancel·lat en data desembre del 2020 a través d’una comunicació oficial mitjançant el Portal de Proveïdors del FC Barcelona a totes les empreses participants en aquell moment. No és fins al setembre del 2022 quan es va iniciar el nou procés de licitació a través del qual s’adjudiquen les obres com a empresa millor valorada a LIMAK.  

.2. “Joan Laporta otorgó las obras del Camp Nou a la constructora turca Limak saltándose las propias normas del pliego de condiciones con las que el FC Barcelona había arrancado la licitación” FALS

El plec de condicions no ha estat incomplert ja que vincula la nova licitació, que és el de data 1 de setembre del 2022.

.3. “Con el criterio de admisión marcado en el proceso de precalificación de empresas que estableció el club y al que ha accedido El Confidencial, no es que Limak no pudiese ganar, es que no podía ni presentarse” FALS

La prequalificació a la qual fa referència es basa en documents de l’any 2017 que formaven part d’una licitació de la construcció del camp amb el Projecte antic, de l’anterior Junta Directiva. En relació amb aquesta anterior licitació, es va enviar a través del Portal de Proveïdors en data 17 de desembre del 2020 un comunicat a totes les empreses participants en el qual s’establia que el procés quedava posposat fins després de les eleccions per escollir nova Junta Directiva i que quan es tinguessin novetats vers la licitació es comunicaria a totes aquestes. La licitació es va reactivar al mes de setembre del 2022, moment en el qual es va enviar el plec de condicions a totes les empreses participants convidant-les a presentar les seves ofertes.

A més a més, des del 2017 el FC Barcelona ha anat sol·licitant nous requeriments i actualització d’informació a les diferents empreses per tal de disposar d’informació actualitzada tant des del punt de vista econòmic com vers les modificacions del mateix Projecte del nou Spotify Camp Nou. És a dir, d’acord amb els requisits finals de prequalificació establerts al plec de condicions de data 1 de setembre del 2022, totes les empreses participants a la licitació eren aptes per participar-hi.

 .4. “La constructora Limak no cumple los parámetros que marcó el propio club azulgrana. En la página 7 del documento se advierten de los motivos de no calificación como empresa participante en el proceso y entre ellos se encuentran los siguientes: Aquellas empresas (Unión Temporal de Empresas) que no presenten referencias que acrediten haber construido un estadio de más de 40.000 espectadores durante los últimos 10 años y Aquellas empresas (Unión Temporal de Empresas) que no presenten 2 referencias de edificios construidos en España cuyo PEM haya sido superior a 150 millones de euros durante los últimos 10 años [PEM son las siglas de presupuesto en ejecución material] FALS

Tal com s’ha exposat amb anterioritat, el document al qual es fa referència és la prequalificació que es va iniciar el 2017, en cap cas correspon als requisits del plec de condicions de l’1 de setembre del 2022.

.5. “Este incumplimiento flagrante dificultará la licencia de obras del Ayuntamiento de Barcelona para una infraestructura clave para la ciudad, según fuentes del sector de la construcción consultadas”. FALS

El tràmit d’obtenció de llicència d’obres amb l’Ajuntament de Barcelona és totalment independent del procés d’adjudicació de l’empresa que realitzarà la construcció.  

En cap cas està en risc la llicència d’obres perquè el titular d’aquesta és el FC Barcelona com a promotor de les obres, no l’empresa constructora.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut