Comunicat del FC Barcelona

Comunicat del FC Barcelona

El FC Barcelona vol desmentir continguts de la informació que avui dilluns 6 de febrer del 2023 publica El Confidencial

El FC Barcelona vol desmentir continguts de la informació que avui dilluns 6 de febrer del 2023 publica El Confidencial amb el següent titular: “La junta del Barça nunca aprobó el pliego que dio entrada a Limak en la obra del Camp Nou”.

Concretament el FC Barcelona fa les següents apreciacions i correccions al contingut publicat:

“El FC Barcelona optó por que el pliego del 1 de septiembre de 2022 que dio entrada al gigante turco de la construcción Limak en la reforma del Camp Nou, rebajando de manera considerable las condiciones para pujar por la obra, no se aprobase por la junta, según han confirmado fuentes internas del club blaugrana”. FALS

El paper de la Junta Directiva en els processos de licitació se circumscriu a aprovar l'objecte i l'import/s, i en alguns casos qüestions relatives als timings o calendari en què s'ha de prestar el bé o servei objecte de la licitació esmentada.

Els criteris pels quals es formalitzen al plec de condicions de les licitacions del Club responen a qüestions tècniques quantitatives, qualitatives, de mercat, etc., essent plasmades aquestes particularitats en el text que realitza conjuntament l'Àrea de Compres del Club amb l'Àrea o departament involucrat en el projecte que requereix del procés de licitació.

 

“El nuevo pliego consolidaba una doble vía: por un lado, FCC y Comsa, y la UTE de Acciona y Ferrovial, que habían pasado la precualifiación de 2017 y que los obligaba a haber construido como mínimo un estadio de al menos 45.000 plazas en los últimos 10 años, además de dos edificios en España con un presupuesto mínimo de 150 millones; y, por otro, la turca Limak para la que se creaba la denominación de "empresa invitada", exenta de esos requerimientos”. FALS

En cap cas s'ha consolidat una doble via d'aprovació de les empreses participants ni tampoc no n’ha quedat cap exempta de complir amb els requisits exigits pel FC Barcelona per poder participar en la licitació en virtut del plec del 2022. Durant el procés de licitació del 2022, havent transcorregut cinc anys de l'anterior plec de condicions evacuat per l'anterior Junta Directiva, s'ha revisat la documentació de totes les empreses participants (les noves i les que ja havien aportat documentació en virtut del plec del 2017); hem sol·licitat a les empreses esmentades l'actualització de part de la documentació aportada en virtut del plec del 2017, així com s'ha realitzat una nova avaluació de la solvència financera de totes les empreses participants.

En qualsevol cas, l'expressió “exempta de requeriments” és totalment improcedent perquè una “exempció” suposa una “franquesa i llibertat que algú gaudeix per eximir-se d'algun càrrec o obligació”, sent més cert que totes les empreses que van participar de la licitació van tenir els mateixos requeriments.

Així mateix, hem de recordar que El Confidencial va publicar fa menys de deu dies, a instàncies del Club, una rectificació que resava literalment, en relació amb aquesta pretesa controvèrsia: (ii) Tant LIMAK com la resta d'empreses que van licitar complien escrupolosament els requeriments i les condicions indicats al plec de referència durant tot el procés de licitació.

 

“Según adelantó El Mundo Deportivo, la vicepresidenta Elena Fort ha recibido un correo electrónico del socio Ricard Faura en nombre de cinco colectivos que le exigen al club más transparencia sobre el proyecto en nombre de cinco agrupaciones de opinión”.

La Junta Directiva del FC Barcelona manté el seu ple compromís a mantenir constantment informats tots els socis i sòcies sobre les diferents fases del projecte Espai Barça, havent assumit el compromís de reforçar tots els canals de comunicació oficials del Club per tal de garantir la màxima transparència en tot el procés.

En aquest sentit, des de la Junta s’ha augmentat la periodicitat de realització de comunicats, convocatòria de rodes de premsa explicatives d’assumptes de rellevància per al Club, emissió d’Infosocis, crida a la participació al soci/sòcia a sessions de treball, a més d’oferir informació concreta de les principals operatives que es duen a terme per assegurar que tots els socis i sòcies del FC Barcelona estiguin informats de l'evolució d'aquests projectes, especialment el Projecte Espai Barça. Sense anar més lluny, el recent mes de gener, es van convocar tots els mitjans de comunicació a una roda de premsa en què la vicepresidenta del Club i l'Àrea de Compliance van exposar detalladament el procés de licitació, protocols d'actuació i mecanismes de control de què disposa el Club.

 

"En agosto de ese año, la segunda baja fue Jaume Llopis, quien dimitió de la junta y como miembro de la Comisión Espai Barça. Llopis se fue acusando a Laporta de que los costes se dispararían mucho más de lo que preveía el club, el doble, de 1.500 millones a 3.000 millones, y que la situación era insostenible. En teoría, la entrada de Limak permite mantener esos costes iniciales tal y como Laporta y su equipo habían planteado, además de jugar en Montjuïc la mitad de tiempo, lo que ayuda a mantener los ingresos de taquilla”. FALS

El Sr. Jaume Llopis no ha format mai part de la Junta Directiva del FC Barcelona. Només va ser membre de la Comissió de l'Espai Barça, de la qual va dimitir el 8 d'agost del 2021, a conseqüència de la marxa de Leo Messi del Club, com ell mateix va comunicar en una carta oberta al president del Club. En relació amb l'Espai Barça, va manifestar: “Gràcies per la confiança de posar-me a la Comissió Espai Barça, i encara que no hi hagi cap nomenament oficial ni responsabilitat, crec que he aportat coses positives, però em veig en l'obligació de dimitir perquè vull tenir llibertat per poder expressar les meves opinions. ”

 

“Dos días después de Reverter, abandona otro miembro de la Comisión Espai Barça: el presidente de Audax, José Elías, que habían sido el principal avalista de Laporta para que este pudiera acceder a la presidencia del FC Barcelona”. FALS

El Sr. José Elías va deixar de formar part de la Comissió d'Espai Barça el novembre del 2021, transcendint a la premsa el febrer del 2022.

Lamentem que El Confidencial insisteixi a intentar desacreditar el procés de licitació dut a terme pel FC BARCELONA en el procés d'adjudicació de les obres de l'Espai Barça sobre la base d’informacions del tot falses i que, fins ara, ja han merescut la tramesa de dues sol·licituds de rectificació (una d’atesa i una altra de pendent d'emplenar en el termini legal estipulat). El Club seguirà informant als socis i sòcies de les falsedats que es publiquin sobre aquest particular (ja sigui a El Confidencial o en qualsevol altre mitjà) i prendrà les mesures legals oportunes per defensar-se d'aquests injustificats i improcedents atacs.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut