Destaquem

Preguntes amb resposta

Tema del dia... el Club respon

1 / 35

"Quina serà la pregunta literal que es farà en el Referèndum?"

Ratifica la decisió de l’Assemblea de Compromissaris d’autoritzar la Junta Directiva perquè realitzi les actuacions necessàries per a aconseguir finançament per al projecte Espai Barça per un import que no superi els 1.500 milions d’euros?

Força Barça
Força Barça

"Com es finançarà i com es pagarà el projecte?"

La inversió de l’Espai Barça es finança amb els ingressos addicionals que generaran les noves instal·lacions, uns 200 milions d’euros anuals, dels quals 1/3 es destinaran a l’amortització del crèdit i els altres 2/3 seran per al Club. Tot això, sense representar cap despesa ordinària i el projecte no compromet la competitivitat del Club, sinó que l’augmenta.

Força Barça
Força Barça

"El codi personal és el mateix que el PIN? En cas que no ho sigui, com podria saber el meu número de PIN?"

Sí, és el mateix. En cas que no recordi el seu codi personal (PIN) pot recuperar-lo de tres maneres: a través de la web https://www.fcbarcelona.cat/ca/socis/tramits-i-gestions, de manera presencial a l’OAB i telefònicament trucant al 900 1899 00.

Força Barça
Força Barça

"Seguirem tenint pàrquing a l’Estadi?"

El MPGM autoritza a el Club a disposar de 3.200 places en els diferents àmbits de l'Espai Barça. El nombre final de places serà desenvolupat en els pròxims mesos i es comunicarà als socis.

Força Barça
Força Barça

"Per què s’ha decidit construir una nova tercera graderia?"

La decisió de construir una nova tercera graderia respon a diversos factors. L’estructura presenta deficiències que posaven en qüestió la seva viabilitat en un projecte que ha de durar moltes dècades. A més, hi haurà tota una sèrie de millores, com és el cas dels accessos i l’augment de l’aforament, entre d’altres.

Força Barça
Força Barça

"Garanteix al la Junta Directiva que un préstec de fins a 1.500 milions sumat al deute actual no posa en cap mena de risc l'actual model de propietat del Club?"

Sí, tal com ja es va explicar a l’Assemblea de Compromissaris i a la compareixença per la convocatòria del Referèndum, es garanteixes les línies vermelles del Referèndum del 2014: les obres no costaran diners als socis, el projecte no posarà mai en risc la gestió esportiva i mai s’hipotecarà el patrimoni del Club com a garantia.

Força Barça
Força Barça

"Els socis haurem de fer algun pagament addicional de caràcter extraordinari?"

No. El projecte Espai Barça no suposarà cap cost per al soci.

Força Barça
Força Barça

"Com puc recuperar el codi personal (PIN) si no el trobo?"

Es pot fer de tres maneres: a través del web (https://www.fcbarcelona.cat/ca/socis/tramits-i-gestions), de manera presencial a l’OAB i telefònicament trucant al 900 1899 00.

Força Barça
Força Barça

"Podem venir a les instal·lacions del Club per votar de manera presencial?"

No, l’única modalitat de vot que s’implementarà per al dia del Referèndum es de manera telemàtica. Tot i això, el Club posarà a disposició dels socis un servei de vot assistencial telemàtic per a tots aquells socis i sòcies que no dominin la sistemàtica del vot telemàtic, o no disposin de les eines informàtiques indispensables.

Força Barça
Força Barça

"Com podem fer possible aquesta inversió amb la situació econòmica actual?"

La inversió de l’Espai Barça es finança amb els ingressos addicionals que generaran les noves instal·lacions, uns 200 milions d’euros anuals, gràcies als nous actius de ticketing i restauració, ‘meeting & events’, d’hospitality, patrocini i ‘naming i title rights’, i Museu i Tour. Tot això, sense representar cap despesa ordinària i el projecte no compromet la competitivitat del Club, sinó que l’augmenta.

Força Barça
Força Barça

"No es pot cobrir tot l’estadi, terreny de joc inclòs, pel disseny inicial del futur Camp Nou o perquè no s’ha contemplat?"

Es va estudiar cobrir tot l'estadi, inclòs el terreny de joc, però es va descartar aquesta opció ja que suposava un sobrecost per al correcte manteniment de la gespa del terreny de joc.

Força Barça
Força Barça

"Tinc entès que es reformarà la tercera graderia. El meu seient hi és allà, en una ubicació prou bona. Voldria saber si això suposarà algun canvi respecte a la posició que ocupo actualment."

L'alçada de la 3a graderia es manté. Si bé és cert que les fileres volades sobre la 2a graderia s’eliminen, la visibilitat general millora clarament. Per altra banda, millorarà notablement l'accessibilitat i el confort. D'ara endavant la 3a graderia serà completament coberta.

Força Barça
Força Barça

"Els actuals abonats de 2a graderia podem tindre alguna afectació per la corona de llotges VIP prevista entre la 2a graderia i la 3a graderia?"

No s'afectarà la 2a graderia.

Força Barça
Força Barça

"Com es mantindrà el dret al vot secret en el referèndum telemàtic?"

El procés del vot telemàtic compta amb tota una sèrie de mesures d’autenticació que impedeixen que un altre soci voti amb la seva identitat, és a dir, la duplicitat de vot, així com el secret del seu vot. En aquest sentit, la plataforma habilitada a la pàgina web del Club pel vot telemàtic del dia del Referèndum, li demanarà tres passes per confirmar la seva autenticació: primer de tot, la clau de soci (clau única que consta al carnet de soci) i codi personal (PIN); a continuació, la data de naixement; i finalment un codi de 6 xifres que li arribarà per SMS al seu telèfon mòbil.

Força Barça
Força Barça

"El projecte té previst una zona ample a l'interior del recinte per aparcar bicicletes? Crec que un club esportiu hauria de donar exemple facilitant la mobilitat i reduint la contaminació."

El nou projecte ha de tenir en la sostenibilitat una de les seves prioritats, per convertir el futur Camp Nou en un referent en aquest àmbit. Amb el nou replantejament es vol apostar per un concepte de moltes més bicicletes. Es preveu l’objectiu de disposar de més places elèctriques per als pàrquings, i per donar més solucions a la mobilitat sostenible.

Força Barça
Força Barça

"En cas que el Barça no pugui retornar el préstec a Goldman Sachs, quina compensació es donaria al prestador dels diners?"

Els diners no els presta Goldman Sachs. Goldman Sachs s'ocupa d'intermediar amb fons interessants per finançar el projecte. Tant Goldman Sachs, com aquests fons, estudiaran a fons el pla de negoci, ja que ells assumeixen el risc sense possibilitat de recurs al patrimoni del Club.

Força Barça
Força Barça

"Tinc el seient a la primera fila de la 3a graderia. M'agradaria saber si el bloc de la 3a graderia pujarà d'altura per les noves llotges i si es respectarà la fila actual que tenim assignada."

L'alçada de la 3a graderia es manté. Si bé és cert que les fileres volades sobre la 2a graderia s’eliminen, la visibilitat general millora clarament. Per altra banda, millorarà notablement l'accessibilitat i el confort. D'ara endavant la 3a graderia serà completament coberta.

Força Barça
Força Barça

"Amb els 900 milions que se sol·liciten, es pujarà el pendent de la 1a graderia?"

No es planteja la modificació de la 1a graderia. S'ha plantejat així per no traslladar socis entre graderies. Canviar la inclinació d'aquesta només es podria fer de dues maneres: baixant el terreny de joc o eliminant seients de la 1a graderia, cosa que obligaria moltíssims socis a haver de desplaçar-se a la 3a. L'alternativa de baixar el terreny de joc suposaria dos problemes: complicaria el manteniment de la gespa i empitjoraria la visibilitat dels abonats de 2a i de 3a. El projecte, en definitiva, planteja que els abonats mantinguin la situació actual o la millorin, però que no empitjori.

Força Barça
Força Barça

"Si s’espera treure +200M€ per any amb l’Espai Barça, i el període de finançament són els últims 30 anys perquè els 5 primers queden exclosos, entregarem 6.000 milions d’euros a Goldman Sachs quan ens ha deixat 1.500?"

No és així. Als finançadors se'ls retornarà els 1.500M€ de préstec més els interessos. No se'ls donarà els 200M€ d'ingressos addicionals. De fet, s'espera que la diferència entre els 200M€ d'ingressos addicionals i el retorn als finançadors generin més de 100M€ des del primer any que el projecte estigui completament operatiu.

Força Barça
Força Barça

"Quines són les possibilitats que tenim per als Naming Rights de l'estadi? Els socis que vulguem tindrem la possibilitat de “prestar” els diners al club abans d'acudir a empreses externes?"

No es pot compartir més detall sobre els Naming Rights en aquest moment, ja que actualment es troben en procés de negociació. En tot cas, l'empresa escollida estarà alineada amb els valors del Club. A l'Assemblea, el President, a petició d'alguns Compromissaris, va expressar la voluntat que, dintre dels mecanismes de finançament, s'obrís la possibilitat que els socis, de forma voluntària, tinguessin la possibilitat de fer-ho. S'està treballant en establir els mecanismes.

Força Barça
Força Barça

"On es jugarà mentre durin les obres? Com ens afectarà això als socis?"

Encara no s'ha decidit on es jugarà la temprada del 23-24, és un tema que està en estudi. L'afectació a socis durant l'obra es repartirà per igual entre tots els socis abonats, independentment que estiguin directament afectats per les obres o no.

Força Barça
Força Barça

"Com es controlaran les desviacions pressupostàries de la construcció?. En tota obra hi han imprevistos. Quines garanties tindrem perquè això no es produeixi?"

Al pressupost s'han habilitat partides de contingències. D'altra banda, la gestió del disseny i la construcció es farà amb equips propis i externs de primer nivell amb la missió de complir el cost i el termini. Addicionalment, la Junta Directiva crearà una comissió de seguiment –formada per professionals independents de reconegut prestigi- que vetllarà perquè es justifiqui la despesa de cada euro.

Força Barça
Força Barça

"El nou Palau Blaugrana vol ser un contenidor per concerts, esdeveniments i espectacles. A Barcelona ja tenim el Palau Sant Jordi per tots aquests esdeveniments. Quin serà l’atractiu del palau per atraure aquesta activitat?"

La capacitat prevista del nou Palau Blaugrana serà de 15.000 seients (amb capacitat de concert de 18.000). El Palau Sant Jordi, que actualment acull la majoria de concerts que passen per Barcelona, té una capacitat de concert de 18.000. Dit això, el Palau Sant Jordi és una instal·lació de fa 30 anys amb una geometria i una acústica pensada per a esdeveniments esportius, no concerts. En dissenyar un nou Palau Blaugrana pensat per a concerts, amb tecnologia d'avantguarda, la instal·lació serà molt més atractiva per als diferents concerts que passen per Barcelona. A més, respecte l'anterior, el nou Palau Blaugrana té una millor ubicació i accessibilitat.

Força Barça
Força Barça

"El cost del nou Palau Blaugrana passa de 90 a 420M€, gairebé cinc vegades més. Podríeu donar més detalls del nou pressupost?"

El Palau Blaugrana contemplat al pressupost de 90M€ i presentat al Referèndum de 2014 contemplava un poliesportiu amb capacitat de 10.000 seients. El nou Palau Blaugrana contempla: la inclusió d'un Petit Palau, la pista de gel i l’estació d'autobusos (negociat com a part del MPGM amb l'Ajuntament); l'ampliació de capacitat a 15.000 seients (+18.000 capacitat en mode concert); i el fet que no sigui només un poliesportiu, sinó també que es puguin albergar altres esdeveniments/concerts. Independentment de l'anterior, l'estimació de 90M€ del 2014 era clarament errònia (vegeu benchmarking del mercat d'altres Palaus al web del FC Barcelona). Avui dia, el cost mitjà de Palaus de característiques similars està entre els 300-400M€.

Força Barça
Força Barça

"Estic a la 3a graderia del Gol Nord (General), quan acabin les obres del nou Camp Nou, seguiré pagant com a General de 3a Gol Nord?"

El finançament del projecte és independent dels ingressos per abonaments. Per tant, no es pujarà cap abonament per finançar el projecte. En aquest sentit, qualsevol possible canvi en els preus dels abonaments es deurà a altres raons, res a veure amb el projecte de l’Espai Barça.

Força Barça
Força Barça

"Finalment, des de l'estació d’autobusos posareu llançadores pel desplaçament pels partits dels B o femení a l’Estadi Johan Cruyff?"

No està decidit, però estem treballant com millorar la mobilitat de l’Estadi Johan Cruyff. L’opció de les llançadores és una de les que s’està contemplant.

Força Barça
Força Barça

"Quines files i quines boques de la primera graderia es veuran afectades per la remodelació de l'estadi?"

No es planteja la modificació de la 1a graderia. S'ha plantejat així per no traslladar socis entre graderies.

Força Barça
Força Barça

"Al Palau, en quin punt o punts estaran els supporters? No es diu en el projecte i ho trobo important."

Al Palau hi hauran grades d’animació però encara no està definida la seva ubicació.

Força Barça
Força Barça

"A l’acabar tot això, hi haurà l'estació de la L9 inaugurada?"

Probablement, però les obres de la L9 depenen de la Generalitat de Catalunya i no coneixem el calendari detallat ni els possibles condicionants tècnics o econòmics que puguin endarrerir o accelerar les obres.

Força Barça
Força Barça

"Estic en llista d'espera des de fa molts anys i estic a la posició 3100 aproximadament. Amb la reforma, tindré lloc per tenir abonament?"

No tots els socis en llista d'espera tindran garantit un abonament al Camp Nou, però s'està treballant que el nombre de seients nous per a socis en aquesta situació sigui el més alt possible.

Força Barça
Força Barça

"Per decidir el meu vot voldria veure informació detallada de com millorarà l’accessibilitat en les instal·lacions, ja que és una de les grans deficiències de l’estadi i la resta d’equipaments."

L'accessibilitat de l'estadi millora en diversos aspectes: 1) es col·locaran 10 nuclis de circulació vertical pel perímetre exterior de l'estadi, connectaran els diferents nivells de l'estadi (siguin per a públic general o VIP), i inclouran tant ascensors com escales mecàniques, 2) l'accés a la 1a graderia serà des del nivell del carrer cap al terreny de joc, ja no s'hi accedirà des del nivell -3 cap amunt i 3) l'accés a la 3a graderia serà més fàcil i directe, amb passadissos amplis per augmentar el confort i la seguretat dels espectadors.

Força Barça
Força Barça

"Com afectaran les obres a la 3a graderia? Es cert que s’enderroca i es fa de nou i que en acabar estarem més amunt?"

La 3a graderia es reconstrueix completament, però la seva alçada es manté. Si bé és cert que les fileres volades sobre la 2a graderia s’eliminen, la visibilitat general millora clarament. Per altra banda, millorarà notablement l'accessibilitat i el confort. D'ara endavant la 3a graderia serà completament coberta.

Força Barça
Força Barça

"S’han revisat els nous estadis dissenyats i construïts els darrers anys per millorar el projecte? Amsterdam, Copenhaguen, etc."

Sí, s'ha fet un estudi exhaustiu dels estadis dels altres clubs per recollir idees i les millors pràctiques.

Força Barça
Força Barça

"Soc abonada de la 3a graderia i no em queda gens clar on anirem quan es facin les obres. La 3a graderia estarà més amunt que l'actual? I estarà més allunyada de la gespa?"

Durant les obres, s'aniran afectant diferents parts de l'estadi. L'abonament s'anirà rotant entre tots els socis abonats de manera igualitària. L'alçada de la 3a graderia es manté. Si bé és cert que les fileres volades sobre la 2a graderia s’eliminen, la visibilitat general millora clarament. Per altra banda, millorarà notablement l'accessibilitat i el confort. D'ara endavant la 3a graderia serà completament coberta.

Força Barça
Força Barça

"Quins usos estan pensats per l’estadi a banda dels partits per treure’n rendiment econòmic?"

La reforma del projecte contempla la millora d'espais que es poden aprofitar per fer esdeveniments en dia de no partit, com ara sales de conferències, restaurants, bars, el museu i el seu tour, o la botiga. L'objectiu amb la reforma és millorar aquests espais perquè produeixin més ingressos.

Força Barça
Força Barça

{name}, explica'ns què en penses i tindràs l'oportunitat que el teu comentari aparegui a FCBarcelona.com

Introdueix un nom

Introdueix una ubicació

Fes un comentari

Recompte de caràcters 0 / 175

Èxit

{name}, gràcies per dedicar temps a fer un comentari. Segueix FCBarcelona.com per veure si hi apareix!

label.fan-comments-form.fail-title

label.fan-comments-form.fail-text
Tanca
Culers

Culers

Suma’t a l’equip i marca el teu primer gol amb els avantatges de ser un Culer!
Accedeix a Barça TV +
Contingut exclusiu només per a Culers
Sortejos i premis setmanals
Equipacions oficials, entrades, meet & greets i molt més!
Digues la teva
Participa i comparteix la teva opinió
o
Ja formes part de Culers? Inicia sessió ara
Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut