Les obres de l'Espai Barça, valorades en 725 milions, es finançaran amb els ingressos incrementals generats al Futur Camp Nou durant 25 anys

Les obres de l'Espai Barça, valorades en 725 milions, es finançaran amb els ingressos incrementals generats al Futur Camp Nou durant 25 anys

La innovadora fórmula que ofereix Goldman Sachs es manté vigent malgrat la pandèmia, no s’exigeixen garanties ni avals i respecta les línies vermelles del referèndum del 2014

El vicepresident econòmic i patrimonial, i responsable de l’Espai Barça, Jordi Moix, ha aprofitat la seva compareixença per presentar els resultats econòmics de la temporada 2019/20 per fer una explicació de l’estatus en què es troba actualment el projecte patrimonial de l’Espai Barça i del pla de finançament per afrontar la construcció del projecte. Aquesta innovadora operació econòmica es manté vigent malgrat els efectes de la pandèmia, s’adapta a les exigències del Club, respecta les línies vermelles marcades al referèndum i permet finançar l’Espai Barça amb la venda d’una part dels drets de cobrament dels ingressos incrementals futurs que generarà el projecte quan estigui acabat. 

Aquesta operació es realitzaria amb Goldman Sachs, líder mundial en banca d’inversió que en els darrers anys ha participat directament en el finançament de les infraestructures de 45 estadis a tot el món amb més de 20.000 milions de dòlars, i altres entitats financeres locals i internacionals que també estan interessades a participar en aquesta operació.

 

Les condicions del nou pla de finançament preveuen que l’import agregat de l’acord és de 815 milions (725 per a inversió i pagar les obres i 90 milions per a interessos capitalizables durant els cinc anys d’obres més els costos financers inicials).

La duració del contracte seria de 30 anys (5 anys de construcció i 25 de gestió), i el període de pagament seria de 25 anys a partir de la temporada 2024/25, quan el projecte estigui acabat. Pel que fa al tipus d’interès, el cost estimatiu anual seria del 3-4% per un repagament anual d’interessos més amortització amb els ingressos incrementals estimats en 50 milions anuals. 

La fórmula de l’operació es tracta tècnicament de la venda d’una part dels drets de cobrament dels ingressos addicionals de l’Espai Barça que generi el Club a un vehicle instrumental gestionat per Goldman Sachs. El Club retornaria la inversió durant aquests 30 anys amb 50 milions anuals que obtindria dels 150 milions d’ingressos extraordinaris que guanyaria gràcies a l’Espai Barça. Els 100 milions d’ingressos restants anirien destinats a l’activitat ordinària del Club i a la millora de la seva competitivitat.

Els 150 milions incrementals sortirien dels nous actius creats amb l’Espai Barça com els ‘title rights’ de l’Estadi i nous acords de patrocini (50 milions), llotges i seients VIP (50 milions) i nous visitants del nou Museu, més ingressos de ticketing gràcies a l’ampliació d’aforament, nova restauració, lloguer d’espais i pàrquing  (50 milions). 

Moix ha recordat que quan es va aprovar el referèndum de l’Espai Barça el 2014, el projecte tenia en aquell moment un pressupost de 600 milions d’euros que s’havien de sufragar amb 200 milions de recursos propis, 200 milions amb un patrocinador que posaria el nom de la seva marca comercial darrere del nom del Camp Nou (‘title rights’) i amb 200 milions de deute bancari. En el pla de finançament original, el Club es comprometia a no passar tres línies vermelles: les obres no costarien diners als socis, pagar les obres no posaria mai en risc la gestió esportiva i mai s’hipotecaria el patrimoni del Club com a garantia de pagament.

Evolució dels costos de construcció 

Els costos de construcció des del 2014 han passat de 600 milions a 725 milions. En el pressupost inicial s’incloia la remodelació integral del futur Camp Nou, la construcció d’un nou Palau Blaugrana per a 10.000 espectadors, amb un Petit Palau per a 2.000 i una Pista de Gel per a 500, a més del Campus Barça. 

La inversió de les obres de l’Espai Barça ha evolucionat al llarg dels anys un cop afegits els nous costos que s’han derivat de l’evolució del projecte i de l’acord de ciutat amb l’Ajuntament i els grups municipals per la modificació urbanística (MPGM), que pugen a 50 milions, en compensacions a l’Ajuntament en concepte d’urbanització que es compensen amb sostre terciari d’oficines i hotel de 49.000 m2. La resta de l’augment dels costos s’expliquen amb l’evolució dels projectes constructius de les instal·lacions, com el projecte d’un nou Palau Blaugrana que creix de 10.000 a 15.000 espectadors (60 milions), i algunes inversions en el futur Camp Nou per millorar els serveis per aconseguir més ingressos incrementals, com millores en el Museu o una nova experiència d’aventura per a la coberta (15 milions). 

Millora del pla de negoci i dels ingressos incrementals 

La clau d’aquest pla de finançament es troba en la millora del pla de negoci de l’Espai Barça i dels ingressos incrementals que generarà el projecte un cop el Camp Nou estigui acabat. Si el 2014 es preveia que el projecte aportaria uns ingressos incrementals de 50 milions d’euros l’any, el 2020 un consultor expert en valoració d’actius comercials d’estadis, ISG Legends, va estimar que el Barça ingressarà més de 150 milions d’euros addicionals cada temporada gràcies a l’Espai Barça, a partir de la temporada 2024/25, quan estigui acabat. El procés constructiu també es va sotmetre a una auditoria a través d’una consultora immobiliària internacional de gran prestigi en el sector, JLL, que va mostrar confiança absoluta en la gestió de les obres i el seu calendari. 

Els compromisos del Club 

A canvi, el FC Barcelona assumeix una sèrie de compromisos que ha de complir, com el de jugar sempre al Camp Nou, competir en el Top 5 de les lligues de futbol mundial, complir amb el Fair Play financer, tenir fixat un preu màxim garantit en el contracte de construcció per evitar desviaments de pressupost i el dret per part dels bancs d’incorporar un consultor comercial si el Club no generés els ingressos incrementals previstos per retornar la inversió. 

Un altre dels grans avantatges d’aquest pla de finançament és que el Club podrà disposar de 100 dels 150 milions incrementals anuals que generarà l’Espai Barça per a ús ordinari del Club després d’utilitzar els 50 milions restants pel repagament de l’estructura de finançament. Aquests ingressos podran ser invertits a ser més fort i competitiu, i permetran al Barça poder compensar l’increment d’ingressos que ja estan tenint altres clubs rivals a Europa per les millores en els seus estadis. 

A més, amb aquesta operació el Club protegeix els seus ingressos actuals compromesos, no donant com a garantia el cobrament dels contractes que té signats, com els drets de TV o el patrocini de la samarreta, ni tampoc la titularitat dels seus actius o la cessió de la seva gestió.  

A més, el risc l’assumeix el fons. Si no es generen els ingressos incrementals previstos no hi ha possibilitat de recurs contra el Club. El fons podria incorporar un consultor comercial per fer seguiment de la venda dels nous actius. 

Aquestes són dues de les diferències entre aquesta operació i la que han fet altres reconeguts clubs per poder finançar els seus estadis. 

En definitiva, amb aquest nou pla de finançament es respecten les tres línies vermelles del referèndum del 2014, no existeixen garanties ni avals sobre els actius actuals del Club (terrenys i instal·lacions, ticketing de l’Estadi i drets de TV i patrocinis), permet una major flexibilitat per poder aconseguir el millor acord de ‘title rights’ quan el Camp Nou estigui acabat, el risc l’assumeixen les entitats financeres, i, per últim, millora la competitivitat amb els 100 milions d’euros incrementals a l’any que el Club podrà destinar a altres usos. 

Estatus d’obres i calendari 

Jordi Moix també ha fet una exposició de l’estatus en què es troba actualment el projecte, amb l’Estadi Johan Cruyff acabat, la llicència del futur Camp Nou sol·licitada a l’Ajuntament de Barcelona i amb la licitació de les obres en curs. També es van iniciar l’execució de la fase 1 de la urbanització exterior (avinguda Joan XXIII i Cementiri) i els estudis previs de l’aparcament, i s’està treballant en el projecte del  Campus Barça i la urbanització interior amb l’Ajuntament i els veïns. 

La redacció del projecte del nou Palau Blaugrana per a 15.000 espectadors i amb l’avantprojecte del Petit Palau, Pista de Gel i aparcament d’autobusos que, a causa de l’afectació de la L9 del metro, s’ha d’executar en dues fases. El Club vol avançar en la redacció del projecte del nou Palau Blaugrana per tal de poder acabar amb la fase de disseny i sol·licitud de llicències a finals del 2021, i poder dur a terme la construcció del nou Palau Blaugrana entre el 2022 i el 2023. 

Tot aquest treball s’està duent en paral·lel a l’acompliment de l’objectiu de sostenibilitat del Club, pel qual el projecte de l’Espai Barça ja va rebre la precertificiació de DNGB nivell Or.

Pel que fa al calendari actualitzat, es preveu que aquest nou pla de finançament, que ha de ser aprovat pels socis, pugui ser sotmès a un referèndum a finals del primer semestre del 2021 i que, en cas que així sigui, puguin començar les obres a l’Estadi el proper estiu. Davant la situació que es produeix amb la convocatòria d’eleccions a la presidència per al proper mes de març, Jordi Moix proposarà als candidats que ho desitgin poder explicar en profunditat el projecte i el nou pla de finançament per tal que es pugui convocar un referèndum amb temps suficient perquè es puguin donar les condicions de començar obres a l’estiu i complir així amb el calendari previst.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut